ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Cenník

Vyšetrenie, dentálna hygiena, bielenie zubov

 
Vstupné stomatologické vyšetrenie (anamnéza, klinické vyšetrenie zubov a
parodontu,stanovenie liečebného plánu) - dospelí
50 €
Vstupné stomatologické vyšetrenie (anamnéza, klinické vyšetrenie zubov
a parodontu, stanovanie liečebného plánu) - deti do 16 rokov
35 €
Stanovenie kompletného cenového plánu ošetrenia 30 €
Preventívna prehliadka - dospelí 20 €
Preventívna prehliadka - deti 10 €
Odborná konzultácia (10 minút) 20 €
Vyšetrenie fokálnej infekcie, iné cielené vyšetrenie (5minút)  10 €
Administratívny výkon  15 €
Poplatky za služby LSPP 1,99 €
Intraorálna RVG snímka 15 €
Dentálna hygiena - odstránenie zubného kameňa a povlakov, inštruktáž orálnej hygieny 80 €
Odstránenie zubného kameňa - 1 sextant  20 €
Polish rotačnou kefkou a abrazívnou pastou 25 €
AIRFLOW pieskovanie ( 1 oblúk ) 25 €
Inštruktáž a nácvik hygieny Zadarmo
Domáce bielenie zubov    300 € 
Ambulantné bielenie zubov - vonkajšie 300 €
Ambulantné bielenie zubov - vnútorné - 1 zub ( úvodné ošetrenie ) 60 €
Ambulantné bielenie zubov - vnútorné - 1 zub (opakované ošetrenie) 30 €
Vyžiadané akútne ošetrenie 60 €

Záchovná stomatológia

 
Fotokompozitná výplň 1 plôšková  65 €
Fotokompozitná výplň 2 plôšková  75 €
Fotokompozitná výplň 3 plôšková 90 €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom  130 €
Odstránenie amalgámovej plomby 25 € 
Zirkónová inlay/ onlay/ overlay 320 €
Kompozitná inlay/ onlay/ overlay  180 €
Impregnácia citlivých zubných krčkov 30 € 
Provizórne ošetrenie zubov 20 € 
Skúška vitality zubov 15 € 
Injekčná anestéza 20 € 
Použitie kofferdamu 15 €
BIODENTIN 40 € 
MTA 30 € 
Parapulpárne čapy 15 € 
FRC čapy 60 € 
Priama fazeta z fotokompozitu 150 € 
Zavedenie retrakčného vlákna 10€ 
Dláhovanie 6 frontálnych zubov 160 € 

Endodoncia

 
Predendodontická liečba 40 €
Endodontické ošetrenie - 1 kanálik 90 €
Endodontické ošetrenie - 2 kanáliky 155 €
Endodontické ošetrenie - 3 kanáliky 210 €
Endodontické ošetrenie - 4 kanáliky 280 €
Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne - 1 kanálik  40 €
Zavedenie FRC čapu do koreňového kanálika  80 €
Odstránenie liatej koreňovej inlaye / FRC čapu 60 €
Odstránenie separovaného koreňového nástroja 100 €

Chirurgické výkony

 
Extrakcia jednokoreňového zuba 70 €
Extrakcia viackoreňového zuba 90 €
Komplikovaná extrakcia zuba – separácia radixov 100 €
Chirurgická extrakcia zuba, koreňa ( zahŕňa anestézu, sutúru ) 150 €
Chirurgická extrakcia zuba, koreňa -  komplikovaná ( zahŕňa anestézu, sutúru ) 200 €
Ošetrenie, kontrola po extrakcii 15 €
Vybratie stehov 15 €
Použitie vysokofrekvenčného kautera - gingivektómia 35 € 
Sutúra extrakčnej rany 20 € 

Protetika

 
Protetická konzultácia, návrh ošetrenia,liečebný plán 35 €
Stiahnutie fixnej náhrady - jeden pilier 40 €
Alginátový odtlačok 20 €
Repínový odtlačok 20 €
Silikónový odtlačok 30 €
Wax up - jeden zub 30 €
E-max korunka 460 €
Kovokeramická korunka 370 €
Zirkónová korunka 420 €
Dočasná korunka vyhotovená technikom 50 €
Dočasná korunka vyhotovená v ambulancií 25 € 
Opätovné nacementovanie protetickej práce 45 €
Horná / dolná totálna protéza živicová 390 €
Horná / dolná totálna protéza termoplastická 450 €
Horná / dolná čiastočne snímateľná protéza termoplastická 480 €
Rebazácia totálnej náhrady 120 €
Oprava protézy 70 €
Vsadenie jedného zuba do protézy 70 €

Detská stomatológia

 
Vstupné stomatologické vyšetrenie (anamnéza, klinické vyšetrenie zubov a parodontu, stanovanie liečebného plánu) - deti do 16 rokov 35 €
Preventívna prehliadka - deti 10 €
Pečatanie zubov 35 €
Farebná výplň mliečneho zuba 1 plôšková 40 €
Farebná výplň mliečneho zuba 2 plôšková 45 €
Farebná výplň mliečneho zuba 3 plôšková 50 € 
Otvorenie mliečneho zuba, pulpektómia 45 € 
Extrakcia mliečneho zuba 45 €
Dentálna hygiena u detí do 16 rokov 45 € 
 Vyšetrenie, dentálna hygiena, bielenie zubov Priama pl. Poisťovňa
Vstupné stomatologické vyšetrenie (anamnéza, klinické vyšetrenie zubov  50€ 50€
a parodontu, stanovanie liečebného plánu) - dospelí    
Vstupné stomatologické vyšetrenie (anamnéza, klinické vyšetrenie zubov  35€ 35€
a parodontu, stanovanie liečebného plánu) - deti do 16 rokov    
Stanovenie kompletného cenového plánu ošetrenia 30€ 30€
Preventívna prehliadka - dospelí 25€ 0€
Preventívna prehliadka - deti 18€ 0€
Odborná konzultácia (10minút) 20€ 20€
Vyšetrenie fokálnej infekcie, iné cielené vyšetrenie (5minút) 10€ 10€
Administratívny výkon 10€ 10€
Poplatky za služby LSPP 1,99€ 1,99€
Intraorálna RVG snímka 15€ 15€
Dentálna hygiena - odstránenie zubného kameňa a povlakov, inštruktáž orálnej hygieny 78€ 58€
Odstránenie zubného kameňa - 1sextant 22€ 16€
Polish rotačnou kefkou a abrazívnou pastou 15€ 15€
AIRFLOW pieskovanie ( 1 oblúk ) 22€ 22€
Inštruktáž a nácvik hygieny 0€ 0€
Bielenie - PUREWHITENING 350€ 350€
Ambulantné bielenie zubov - vnútorné - 1 zub ( úvodné ošetrenie ) 55€ 55€
Ambulantné bielenie zubov - vnútorné - 1 zub (opakované ošetrenie) 30€ 30€
Vyžiadané akútne ošetrenie 60€ 60€
Záchovná stomatológia
Fotokompozitná výplň 1 plôšková 62€ 50€
Fotokompozitná výplň 2 plôšková 72€ 55€
Fotokompozitná výplň 3 plôšková 87€ 65€
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 120€ 120€
Odstránenie amalgámovej plomby 25€ 25€
Zirkónová inlay / onlay / overlay 320€ 320€
Kompozitná inlay / onlay / overlay 180€ 180€
Impregnácia citlivých zubných krčkov 24€ 24€
Provizórne ošetrenie zubov 20€ 14€
Skúška vitality zubov 12€ 12€
Injekčná anestéza 20€ 14€
Použitie kofferdamu 15€ 15€
BIODENTIN 40€ 40€
MTA 30€ 30€
Parapulpárne čapy 12€ 12€
FRC čapy 60€ 60€
Priama fazeta z fotokompozitu 150€ 150€
Zavedenie retrakčného vlákna 10€ 10€
Dláhovanie 6 frontálnych zubov 150€ 150€
Dláha na noc 100€ 100€
OPTRAGATE 12€ 12€
Dentálny šperk 42€ 42€
Detská stomatológia
Vstupné stomatologické vyšetrenie (anamnéza, klinické vyšetrenie zubov a parodontu, stanovanie liečebného plánu) - deti do 16 rokov 35€ 35€
Preventívna prehliadka - deti 18€ 0€
Pedostomatologické vyšetrenie 30min 50€ 50€
Pedostomatologické vyšetrenie 60min 100€ 100€
Pečatenie zubov 32€ 27€
Farebná výplň mliečneho zuba 1 plôšková 26€ 20€
Farebná výplň mliečneho zuba 2 plôšková 31€ 25€
Farebná výplň mliečneho zuba 3 plôšková 36€ 31€
Otvorenie mliečneho zuba, pulpektómia 40€ 40€
Extrakcia mliečneho zuba 40€ 34€
Dentálna hygiena u detí do 16 rokov 45€ 35€
Endodoncia
Predendodontická liečba 33€ 33€
Endodontické ošetrenie - 1 kanálik  90€ 70€
Endodontické ošetrenie - 2 kanáliky 180€ 155€
Endodontické ošetrenie - 3 kanáliky 220€ 190€
Endodontické ošetrenie - 4 kanáliky 290€ 250€
Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne - 1 kanálik 34€ 34€
Zavedenie FRC čapu do koreňového kanálika 80€ 80€
Odstránenie liatej koreňovej inlaye / FRC čapu 60€ 60€
Odstránenie separovaného koreňového nástroja 90€ 90€
Mechanická a chemická preparácia koreňového kanálika 35€ 35€
Chirurgické výkony
Extrakcia jednokoreňového zuba 62€ 52€
Extrakcia viackoreňového zuba 82€ 67€
Komplikovaná extrakcia zuba - separácia radixov  92€ 77€
Chirurgická extrakcia zuba, koreňa ( zahŕňa anestézu, sutúru ) 140€ 110€
Chirurgická extrakcia zuba, koreňa -  komplikovaná ( zahŕňa anestézu, sutúru ) 190€ 160€
Ošetrenie, kontrola po extrakcii 12€ 12€
Vybratie stehov 12€ 12€
Použitie vysokofrekvenčného kautera - gingivektómia 38€ 38€
Sutúra extrakčnej rany 15€ 15€
Ošetrenie gingivitídy 15€ 15€
Drén 20€ 20€
Dekapsulácia zuba 20€ 20€
Frenulektómia 70€ 70€
Protetika
Protetická konzultácia, návrh ošetrenia, liečebný plán 0€ 0€
Stiahnutie fixnej náhrady - jeden pilier 40€ 35€
Scan protetika 80€ 80€
Alginátový odtlačok 20€ 20€
Repínový odtlačok 20€ 20€
Silikónový odtlačok 30€ 30€
Wax up - jeden zub 30€ 30€
E-max korunka 450€ 430€
Kovokeramická korunka 360€ 340€
Zirkónová korunka 430€ 410€
Opätovné nacementovanie protetickej práce 37€ 37€
Horná / dolná totálna protéza živicová 385€ 365€
Horná / dolná totálna protéza termoplastická 435€ 415€
Horná / dolná čiastočne snímateľná protéza termoplastická 475€ 455€
Rebazácia totálnej náhrady 100€ 100€
Oprava protézy 60€ 60€
Vsadenie jedného zuba do protézy 60€ 60€
Medzerník 130€ 130€
Dočasná korunka vyrobená technikom 50€ 50€
Dočasná korunka vyrobená v ambulancií  25€ 25€
Vyšetrenie, dentálna hygiena, bielenie zubov Priama pl. 
Vstupné stomatologické vyšetrenie(anamnéza, klinické vyšetrenie zubov
a parodontu,stanovanie liečebného plánu) - dospelí
40€
Vstupné stomatologické vyšetrenie(anamnéza, klinické vyšetrenie zubov
a parodontu,stanovanie liečebného plánu) - deti do 16 rokov
25€
Stanovenie kompletného cenového plánu ošetrenia 20€
Preventívna prehliadka - dospelí 15€
Preventívna prehliadka - deti 10€
Odborná konzultácia (10minút) 15€
Vyšetrenie fokálnej infekcie, iné cielené vyšetrenie (5minút) 10€
Administratívny výkon 5€
Poplatky za služby LSPP 1,99€
Intraorálna RVG snímka 10€
3D RTG 65€
OPG snímka 25€
Dentálna hygiena - odstránenie zubného kameňa a povlakov 65€
Inštruktáž orálnej hygieny 0€
Odstránenie zubného kameňa - 1sextant 20€
Polish rotačnou kefkou a abrazívnou pastou 25€
AIRFLOW pieskovanie ( 1 oblúk ) 25€
Inštruktáž a nácvik hygieny 0€
Domáce bielenie zubov 300€
Ambulantné bielenie zubov - vonkajšie 300€
Ambulantné bielenie zubov - vnútorné - 1 zub ( úvodné ošetrenie ) 60€
Ambulantné bielenie zubov - vnútorné - 1 zub ( opakované ošetrenie ) 30€
Vyžiadané akútne ošetrenie 50€
Pohotovostná služba 50€
Záchovná stomatológia  
Fotokompozitná výplň 1 plôšková 47€
Fotokompozitná výplň 2 plôšková 57€
Fotokompozitná výplň 3 plôšková 67€
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom 85€
Odstránenie amalgámovej plomby 18€
Zirkónová inlay / onlay / overlay 320€
Kompozitná inlay / onlay / overlay 270€
Impregnácia citlivých zubných krčkov 20€
Provizórne ošetrenie zubov 12€
Skúška vitality zubov 8€
Injekčná anestéza 13€
Použitie kofferdamu 10€
BIODENTIN 30€
MTA 30€
Parapulpárne čapy 10€
FRC čapy 45€
Priama fazeta z fotokompozitu 95€
Zavedenie retrakčného vlákna 10€
Dláhovanie 6 frontálnych zubov 100€
Dláha na noc 100€
OPTRAGATE 12€
Dentálny šperk 35€
Detská stomatológia  
Vstupné stomatologické vyšetrenie (anamnéza, klinické vyšetrenie zubov 
a parodontu, stanovanie liečebného plánu) - deti do 16 rokov
25€
Preventívna prehliadka - deti 10€
Pedostomatologické vyšetrenie 30min 40€
Pedostomatologické vyšetrenie 60min 80€
Pečatenie zubov 22€
Farebná výplň mliečneho zuba 1 plôšková 35€
Farebná výplň mliečneho zuba 2 plôšková 40€
Farebná výplň mliečneho zuba 3 plôšková 45€
Otvorenie mliečneho zuba, pulpektómia 40€
Extrakcia mliečneho zuba 20€
Dentálna hygiena u detí do 16 rokov 40€
Endodoncia  
Predendodontická liečba 25€
Endodontické ošetrenie - 1 kanálik  80€
Endodontické ošetrenie - 2 kanáliky 140€
Endodontické ošetrenie - 3 kanáliky 180€
Endodontické ošetrenie - 4 kanáliky 230€
Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne - 1 kanálik 35€
Zavedenie FRC čapu do koreňového kanálika 70€
Odstránenie liatej koreňovej inlaye / FRC čapu 50€
Odstránenie separovaného koreňového nástroja 80€
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 90€
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 130€
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 155€
Mechanická a chemická preparácia koreňového kanálika 35€
Chirurgické výkony  
Extrakcia jednokoreňového zuba 50€
Extrakcia viackoreňového zuba 65€
Komplikovaná extrakcia zuba - separácia radixov  85€
Chirurgická extrakcia zuba, koreňa ( zahŕňa anestézu, sutúru ) 120€
Chirurgická extrakcia zuba, koreňa -  komplikovaná ( zahŕňa anestézu, sutúru ) 140€
Ošetrenie, kontrola po extrakcii 10€
Vybratie stehov 10€
Použitie vysokofrekvenčného kautera - gingivektómia 20€
Sutúra extrakčnej rany 15€
Ošetrenie gingivitídy 15€
Drén 15€
Chirurgické odstránenie cudzieho telesa 210€
Dekapsulácia zuba 45€
Frenulektómia 40€
Protetika  
Protetická konzultácia, návrh ošetrenia, liečebný plán 0€
Stiahnutie fixnej náhrady - jeden pilier 15€
Alginátový odtlačok 18€
Repínový odtlačok 18€
Silikónový odtlačok 25€
Wax up - jeden zub 25€
E-max korunka 390€
Kovokeramická korunka 310€
Zirkónová korunka 370€
Dočasná korunka zhotovená v ambulancii 25€
Dočasná korunka zhotovená technikom 50€
Opätovné nacementovanie protetickej práce 20€
Horná / dolná totálna protéza živicová 330€
Horná / dolná totálna protéza termoplastická 370€
Horná / dolná čiastočne snímateľná protéza termoplastická 350€
Rebazácia totálnej náhrady 70€
Oprava protézy 50€
Vsadenie jedného zuba do protézy 70€
Medzerník 100€
Individuálna lyžica 25€